محصولات سپهر وارنا البرز

بخش تولید

این پروفیل ها در سقف کاذب واحدهای تجاری ، اداری و مسکونی کاربرد وسیعی دارد و این شرکت به طور متوسط ماهیانه 400 تن از این محصولات تولید می نماید.

بخش بازرگانی